Kościół pw. Świętego Krzyża jest jednym z najstarszych w Krakowie. Pamięta czasy Piastów, Andegawenów, Jagiellonów. Przetrwał rządy królów elekcyjnych, zabory, powstania, wojny. Modliły się w nim setki, tysiące ludzi, którzy odeszli już na zawsze. Jest przykładem czystego gotyku z pięknym palmowym sklepieniem nawy. Niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.
Serwis ten ma na celu ukazanie jego piękna oraz przedstawienie tego, czego już zobaczyć nie można.

Kościół Św. Ducha stał w środku, z przytykającą doń kaplicą; a dominował nad całością Św. Krzyż z wieżycą o hełmie warownych turm miejskich.
Stanisław Wyspiański

Czy wiesz, że...

W kaplicy św Zofii znajduje się konfesjonał z XVI wieku.

Valid XHTML 1.0 Strict